Image

ராம நாமத்தை கேட்க அனுமனாக வெண்குரங்கு நேரில் வந்த அதிசயம்.

பொதுவாக ஸ்ரீ ராமாயண சொற்பொழிவு நடைபெறும் இடங்களில் எல்லாம் அனுமன் நேரில் வந்துஅடியார்களுள் அடியாராய் பக்தருள் பக்தராய் அமர்ந்து உபந்நியாசத்தை பேரானந்தத்துடன் ரசித்து கேட்பதாக ஒரு ஐதீகம்.

இதனால்தான் துளசிதாசர் ஸ்ரீ ராமாயண பிரவசனம்(சொற்பொழிவு) தொடங்கும் முன்னர் பக்தர்களை பிரதட்சனமாக சுற்றி வருவாராம். அங்கு பக்தர்களுடன் பக்தராக மாருதியும் எழுந்தருளிருப்பார் என்பதாலேயே அனுமனை வணங்கும் விதமாக துளசிதாசர் பக்தர்களை வலம் வந்து வணங்கியபிறகே, தனது சொற்பொழிவை துவக்குவாராம்.

அதனாலேயே, ராமநாமத்தை சொல்லும் முன்பாக அந்த இடத்தில் ஒரு சிறிய மனையைப்போட்டு அதன்மீது ஒரு சுத்தமான துணியை போர்த்தி ஒரு இருக்கை தயார்செய்துவைத்துவிட்டுத்தான் ராமாயண உபன்யாசம் துவக்கப்படுவது வழக்கம்.

நிச்சயம் அங்கு அனுமன் வந்து அந்த மனையில் அமர்ந்து ராமகாதையை மனம்குளிர்ந்து கேட்பார் என்பது இதுநாள் வரை பலரும் சொல்லக்கேட்டிருப்போம்.

ஆனால், நிஜத்தில் அப்படி ஒருக்காட்சியே அரங்கேறி பார்ப்பவர்களை சிலிர்க்கவைத்திருக்கிறது.

இந்தியாவில் மத்தியபிரதேசத்தில் இருக்கும் ஒரு முக்கியமான நகரம்தான் ரட்லம்(Ratlam).

இங்கு காளிகாமாதா எனும் மிகவும் பிரபலமானதொரு கோவில் நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது.

இங்கு சமீபத்தில் ஸ்ரீராமாயண சரித்தித்தை உபன்யாசம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

ராமா..ராமா..என உபன்யாசகர் பாட ஆரம்பித்ததும்…அங்கே அழகான ஒரு வெண்குரங்கு வந்து அதை ரசிக்கத்தொடங்கிய அழகை நீங்களே பாருங்கள்!

மைக்கைப்பிடித்தபடி ஸ்ரீராமன் புகழை கேட்கும் காட்சி

ஸ்ரீராமன் புகழ் பாடிய உபன்யாசகரை ஆசீர்வதிக்கும் காட்சி

ஸ்ரீராமனுடைய பாதங்களை மலர் எடுத்து பூஜிக்கும் காட்சி

என்று எல்லாமே நிஜம்!!

Advertisements
Image

AVANI AVITTAM (Upakarma) – 20th August 2013

(The significance of rites involved in Upakarma, Thala Avani Avittam, Gayatri Japam, etc. – Mminimum details one should know about the Poonal, some guidelines,etc are given here)

The moment this wonderful annual function Avani Avittam comes to our mind, some of us may think that this occasion is just for change of poonal. Is it so? While it is true to some extent, it doesn’t end up there.

This beautiful occasion has several rites. A particular one has powerful mantras for shedding of all sins and making a new beginning. It also involves the renewal of our pledges to keep our Vedic duties, in addition to one’s individual Veda Adhyayana, towards society and humanity at large. Perhaps that could be one of the reasons for celebrating it together, Samashti, at a common place like river bed, community hall, temple premises etc.

Rites involved in the Upakarma:
1. Kamokarsheet Japam:
2. Brahma Yagnam
3. Maha Sankalpam
4. Yajnopaveeta dharanam
5. Khandarishi tharpanam
6. Khandarishi Homam (includes Veda reciting)
7. Acharya Sambhavana

Two rites are further explained:
* Kamokarsheet Japam: It is a wonderful prayer cum japam. The repetition of this mantra, at least 108 times, with related Sankalpa is to remind oneself that it is lust & anger that are the root cause of all sins. One should always be careful and vigilant.
* Khandarishi tharpanam: Here we offer tharpanam to seek the blessings of Maharishis who are the sources for various Khandas of Vedas. Ancestors also are invoked here to seek their blessings.

A word about the Pradhama Sravanam(thalai Aavani avittam):
For the first Avani Avittam, ie., that comes immediate after one’s Upanayana, Naandi Sraaddha also is to be performed – in hiranya rupam. In addition to this, there are some more rites specifically prescribed. However it may be noted that there is no Kamokarsheen Japam for the boys who have Pradhama sravanam. Also it is advisable to get the thalai Aavani Avittam is performed with the same Acharya, Vadhyar, who has conducted the Upanayana (Brahmopadesa) for the boy

Poonal-How it is given shape?:
We are all aware that the adornment of the Yajnopaveeta or the sacred thread is one of important parts of the Upanayana. It is interesting to see how the yajnopaveeta, the sacred thread, is given shape. The basic material for the yajnopaveeta, also known as poonal in Tamil, is cotton thread woven by persons who are qualified to preach Vedas. Married women including widows are also qualified to do this job. A Brahmin then takes the woven material, sits in a clean place, and spins the thread around his fingers in such a way that each loop is 4”. He makes 96 such loops, folds the total length 3 times and presses the shortened length till it achieves the desired stiffness. Next he makes this into three circular loops. The edges are knotted twice to make the final product – a circular thread with two knots. While doing so a particular mantra is chanted silently by theperson who ties the knot, known as Brahma-mudichchu.

Not below the navel: The poonal is worn across the body, from the left shoulder to the right hip. It should not go below the navel: and if it does (this can happen to shorter persons), the extra length should be folded and knotted again, to reduce the length.

The number: A Brahmachari wears one(with 3 strands) . A Grahasta two (with 6 strands).

One important and interesting point to note is that a grahasta should never be without a tritiya vastram or a third garment over the top of his body in addition to the regular veshti and uttariya. It may happen that he finds himself without a tritiya vastra at times, and so some grahastas wear a third poonal, just so that their niyamas are not disturbed. This is an extra role played by the poonal.

Adorement of the Yajnopaveeta (When one can change?):
1) On the day of Upakarma: On the day of Avani Avittam, Upakarma, Poonal has to be necessarily changed.
2) If it tears or becomes useless: If the poonal tears or becomes useless, as it happens sometimes, it should be replaced at once, and the new one should be worn with the chanting of the proper sankalpa and mantras.
3) Valid reason is a must: The yajnopaveetam should not be changed without a valid reason. Before commencement of rituals like Upanayana, Vivaha, Graha Pravesa, Specific Homams and Sraaddha karyams, the pradhaana karta has to change his poonal. Of course after one’s tainted period (theettu) gets over, he has to necessarily have a new one.
4) Tying keys, dollars: Tying keys, pins or dollar coins to the yajnopaveeta is strictly prohibited.
5) It is a must: After Upanayana, any karma done without the poonal in place will not get the desired result.

Sandhyavandana (Gayatri Japam)-This is the pivotal karma:
After performance of his upanayana a person should compulsorily do Sandhyavandana.
Dharma sastra is categorical on this point: it clearly says that a Brahmin who does not do Sandhyavandana is impure and unfit for any Vedic karma.

At least do Key Sections: People who complain of not having time to do the full Sandhyavandana can at least do the key sections – arghya, pranayama, maarjana, praasana, tarpana and Gayatri japa. These will take just 15 minutes altogether, and these parts can be easily learnt. If these sections are done consistently, one’s interest will develop in doing it the proper way.

No alternative: I
It should be understood that there is no alternative to Sandhyavandana. Going to a temple or attending a bhajan or any other form of devotion does not exempt one from Sandhyavandana. Bhakti marga is truly great, but cannot be in lieu of this key karma.

Image

10 days of Dasara

“During the ten days of the Dasara, the Rakshasas (demons) in the form of wicked qualities have been routed. Rakshasas do not mean demonic beings. The bad qualities in men are the demons. Arrogance is a demon. Bad thoughts are demons. Ravana is depicted as the king of Rakshasas. He is said to have ten heads. He was not born with ten heads. Who is this Ravana and what are his ten heads? Kama (lust), Krodha (anger), Moha (delusion), Lobha (Greed), Mada (pride), Maatsarya (Envy), Manas (the mind), Buddhi (intellect), Chitta (Will)and Ahamkara (the Ego)– these ten constitute the ten heads. Ravana is one who has these ten qualities.”

– Dasara Discourse at the Kalyana Mandap at Brindavan, on 18 Oct 1991.